Riolering

Riool en Infiltratie

Ons bedrijf is ervaren in het aanleggen, onderhouden en vervangen van vuilwater- en infiltratieriolen.

Aanleg riool
- Voor de aanleg van beton en pvc rioleringen;
- Het plaatsen van afvoerputten;
- Het plaatsen van vet- en olieafscheiders;
Straatkolk - Het plaatsen van straatkolken;
- Het plaatsen van zandvangputten

Onderhoud riool
- Voor het reinigen van afvoerputten;
- De reinigswerkzaamheden van straatkolken;
- En het doorspoelen van leidingen;

Infiltratie Vervangen riool
- Voor het vervangen van leidingen met problemen;
- En het vernieuwen van oude rioolstelsels;

Infiltratiesystemen
- Voor het aanbrengen van een op maat gemaakt infiltratiesysteem door middel van de neerslagformule;
- Het leggen van infiltratiebuis;
- Het aanbrengen van infiltratiekratten;
Infiltratie - En het aansluiten van alle hemelwaterafvoeren;
Bekijk ons referentieproject "Herinrichting entreegebied B&C Raamdecoratie"

Afkoppelen hemelwaterafvoer
-Ook voor het ontkoppelen van de hemelwaterafvoeren in bestaande gemengde rioolstelsels;
 * Hiermee ontlast u het vuilwater riool en voorkomt u het overlopen van rioleringen.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.