Erfverharding

Erfverhardingen

Wij realiseren uw erfverharing aan de door u gestelde eisen. Hierbij maken wij gebruik van gecertificeerde materialen die aan de meest recente eisen voldoen.

Asfalt
Samen met gecertificeerde partners brengen wij ook asfalt aan:
- Voor het aanbrengen van asfalt als terreinverharding;
- En het aanbrengen van asfalt als verharding voor kuil- of mestplaat;
Sleufsilo  * Hiervoor beschikken onze partners over gecertificeerde asfaltmengsels in verband met kuilsappen etc.

Industrieplaten
- Voor het leggen van industrieplaten als tereinverharding;
- Het leggen van industieplaten als tijdelijke voorziening;
- Het leggen van industieplaten als kuil- of mestplaat;
 * Wij leveren de industrieplaten zowel nieuw als gebruikt.

Keerwand Keerwanden
- Voor het plaatsen van keerwanden om hoogteverschillen in het terrein op te vangen;
- Het plaatsen van keerwanden voor opslag van materiaal;
- Het plaatsen van keerwanden voor een laad- en loskuil;
- Het plaatsen van sleufsilowanden;

Neem gerust vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.